Magoló mamák

Előfordul, hogy a leendő anya még tanul, mikor terhes lesz. De fordítva is megtörténhet: van olyan nő, aki a várandósság és a kisbaba miatt otthon töltött éveket szeretné hasznossá tenni. Érdemes akár az érettségiért tanulni, akár a szakmai előlépésért továbbképezni magunkat. Mindennek az alapja a jó időbeosztás. Ezt az első várandósság idején könnyebb megoldani, mint később, amikor már a babával is foglalkoznunk kell. Elég megfigyelni, hogy a nap melyik szakában va-gyunk frissebbek, mikor tudunk jobban koncentrál-ni. Jó megoldás lehet, ha naponta többször rövi-debb időre vesszük magunk elé a tananyagot. A hatszori félórás tanulás gyakran többet ér, mint az egyszeri háromórás. Ha már világra hoztuk cse-meténket, célszerű a baba alvási ideje alatt nekifogni a tanulásnak. A gyermekágyas időszak elteltével egyszerűbben alakítjuk ki időbeosztásunkat.

Kérjük és fogadjuk el a családtagok, barátok segítségét.
Trükkök, melyekkel javíthatunk befogadóképességünkön
1. Váltogassuk a helyszínt. Miközben a napi teendőinket intézzük, állandóan legyen nálunk a tanul-nivaló. Vegyük elő még akár öt-tíz percre is, például: amikor sorban állunk a bankban, a terhesrendelésen vagy kiülünk a parkba levegőztetni a kisbabát stb. Ha a helyszínekhez kötjük a megtanulandó anya-got, hamarabb meg tudjuk jegyezni.

2. Lehetőleg kisalakú, vékony füzetekbe jegy-zeteljünk, így elegendő mindig az aktuális részt magunkkal vinni, és nem foglal akkora helyet, mint például egy nagy spirálfüzet.

3. Használjunk színes szövegkiemelőt, amely-lyel kijelöljük a szövegből a lényeget. Bátran bán-junk a színekkel, mivel ez fogékonyabbá tesz bennünket a tananyag elsajátítására.

4. Minden tanulási egység megtanulása után írjunk néhány szavas vázlatot. Ezek csak tényleg címszavak legyenek, ne jegyezzünk fel hosszú mondatokat, mert az időigényes, és az emlékeztető-höz pár szó is elegendő. Egy-két egyszerű ábrát azonban célszerű rajzolni hozzá.

5. A felsorolások megjegyzésénél segíthet, ha előbb a szavak kezdőbetűit jegyezzük meg.
FV
Akik az első diplomájukat szerzik, és közben gyedet, gyest vagy gyetet kapnak, az állami rendszerű felsőoktatásban tandíj-mentességet élveznek.

forrás: Anyák Lapja (2005 április)
<< vissza